OCHRANA ÚDAJŮ

You can adjust your cookie settings under the following link.

Cookie Settings

Ochrana údajů a zejména ochrana vašich osobních údajů je pro nás enormně důležitá, proto bychom vás o této ochraně rádi informovali, viz níže.

Co je na našich stránkách třeba vzít v úvahu v rámci odkazů na jiné webové stránky?

Na stránkách www.trei-wohnen.de jsou uvedeny odkazy na jiné webové stránky (např. www.treirealestate.com). Zásady ochrany údajů nebo obsah stránek, na které jsou uvedeny odkazy, jsou výlučnou odpovědností příslušných provozovatelů.

Jaké zabezpečení nabízí naše webové stránky?

Účelem našich technických a organizačních bezpečnostních opatření je ochrana údajů, které nám poskytnete dobrovolně, proti jakékoli nevědomé nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Společnost Trei Real Estate GmbH (Trei) neustále vyvíjí a zlepšuje bezpečnostní opatření v souladu s technologickým vývojem.

Formulář pro zájemce:

V rámci evidence vašeho zájmu prostřednictvím formuláře zájemce budou vaše údaje uloženy a použity za účelem navázání kontaktu pro nájem v odpovídající nemovitosti. Z uvedeného důvodu je nutné předchozí udělení vašeho souhlasu (právní základ čl. 6 (1), písm. a GDPR). Pro zpracování jsou nutné pouze údaje, které jsou označeny jako povinná pole (příjmení, jméno, emailová adresa, výběr objektu), další informace jsou dobrovolné. Vaše údaje budou uloženy po dobu zpracování a budou smazána po splnění účelu nebo po odvolání vašeho souhlasu, s přihlédnutím k zákonným dobám uchovávání.

Souhlas také zahrnuje vaše srozumění s tím, že vaše údaje, které se týkají výše uvedeného Plnění účelu ve vztahu k příslušnému potenciálnímu pronajímateli (k podnikům, které jsou spojeny se společností Trei Real Estate GmbH; k správcům objektů, kteří byli uvnitř EU pověřeni pronajímatelem), budou zpracovávány i v přímo v tomto místě.

Technické zpracování údajů mohou rovněž provádět námi pověření poskytovatelé IT služeb.

Vámi udělený souhlas lze kdykoli odvolat s účinností do budoucna, toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného do okamžiku zrušení souhlasu. Chcete-li uplatnit své právo odvolat svůj souhlas, prosím, obraťte se na nás na e-mail info(at)treirealestate.com.

V ostatním odkazujeme na údaje o ochraně údajů, které naleznete níže.

Jakým způsobem se provádí zpracovávaní vašich osobních údajů (cookies)?

Během vaší návštěvy našich webových stránek zásadně nedochází k žádnému shromažďování osobních údajů. Pouze pro statistická zjišťování a pro zajištění bezpečnosti a stability systému dochází při každé vaší návštěvě k vyhodnocování a ukládání některých dat na našem webovém serveru.

Z technických důvodů váš internetový prohlížeč, při přístupu na naši webovou stránku, automaticky přenáší data na náš webový server. Mimo jiné se jedná o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, načtený soubor, množství odeslaných dat, typ a verze prohlížeče, operační systém a vaše IP adresa. Tato data jsou ukládána odděleně od jakýchkoli jiných dat, které zadáte v rámci používání našeho webu. Přiřazení těchto údajů konkrétní osobě není možné.

K tomuto účelu se používají tzv. cookies. Pod cookie jsou chápány informace, které webový server odešle do prohlížeče, při následující návštěvě prohlížeč tyto informace zasílá zpět na tentýž webový server (tzv. „prohlížeč nebo dočasné cookie“). Pomocí cookies je možné ukládat informace mezi načítáním webových stránek a umožňují webovému serveru rozpoznat prohlížeč návštěvníka a tím i samotného návštěvníka nebo zůstat během relace rozpoznán. Cookies, které používáme, jsou tzv. „dočasná cookies“. Na konci vaší návštěvy jsou automaticky mazána.

Cookie může obsahovat pouze informace, které poskytovatel webových stránek zasílá uživateli; soukromá data uživatele nelze přečíst. Vezměte prosím na vědomí, že soubory cookie může zrušit pouze jejich tvůrce. To znamená, že žádný jiný online poskytovatel tyto soubory cookie nemůže číst. Používání souborů cookie můžete zabránit nebo spravovat pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči (v závislosti na výrobci).

Společnost Trei nebude vaše osobní údaje prodávat ani jinak zavádět na trh třetím stranám. Shromažďování, zpracování a použití všech osobních údajů se provádí v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Údaje budou poskytovány pouze poskytovatelům služeb odpovědným za technickou podporu domovské stránky v rámci technických potřeb.

Právní základ

Vaše data zpracováváme obecně na základě následujících právních základů:

 • Souhlas, např. informační bulletin, poptávky: čl. 6 (1) písm. a GDPR
 • předsmluvní opatření, provedení smluvního vztahu: čl. 6 (1) písm. b GDPR
 • právní závazky, jako např. požadavky na uchovávání: čl. 6 (1) písm. c GDPR
 • Reklama bez souhlasu, sledování, cookies, např. pro zlepšení nabídky a z technických důvodů (oprávněné zájmy): čl. 6 (1) písm. f GDPR.

Použití Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, reklamní analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, tzn. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analyzovat vaše používání webu. Informace generované souborem cookie o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce však společnost Google vaši IP adresu předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa zasílá na server Google v USA, kde dochází k jejímu krácení. V pověření provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení používání webové stránky, k sestavování zpráv o činnosti webové stránky a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá Google Analytics v rámci Google Analytics z vašeho vyhledávače nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče; upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Zabránění evidence dat prostřednictvím Google Analytics

You can also prevent Google from collecting the data generated by the cookie and relating to your use of the website (including your IP address) and from processing this data by downloading and installing the browser plug-in available under the following link tools.google.com/dlpage/gaoptout. For more information, please visit tools.google.com/dlpage/gaoptout or www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. We would like to point out that the code "anonymizeIp" has been added to Google Analytics on this website to ensure anonymous collection of IP addresses.

Použití Google Ad Words

Pro naši online nabídku používáme službu „Google AdWords“ a v této souvislosti tzv. „Sledování konverzí Google“. Po kliknutí na zobrazené AdWords, nastaví soubor cookie „Google Conversion Tracking“ pro sledování konverzí; příslušné soubory cookie pro „Google Conversion Tracking“ jsou platné pouze po omezenou dobu. Pokud vyberete určité stránky naší online nabídky, společnost Google a my můžeme na základě výše uvedeného souboru cookie zjistit, že jste klikli na některé zobrazení a byli přesměrováni na naši online nabídku. Informace shromážděné pomocí cookies se používají k vytvoření tzv. statistik konverzí; lze sledovat zejména celkový počet uživatelů, kteří klikli na odpovídající reklamu a byli přesměrováni na stránku vybavenou značkou (tagem) pro sledování konverzí. Statistiky převodu neobsahují žádné informace, které by bylo možné použít k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.

Pokud se nechcete podílet na sledování konverzí Google, máte možnost toto použití nepovolit. Za tímto účelem lze jednoduše

deaktivovat odpovídající cookie pro sledování konverzí Google v internetovém prohlížeči. V tomto případě nebude evidence ve statistice sledování konverzí prováděna. Další informace o předpisech společnosti Google o ochraně údajů naleznete na těchto webových stránkách: http://www.google.de/policies/privacy/ (viz také „Návštěva webových stránek a souborů cookie“).

PRÁVA PŘÍSLUŠNÝCH OSOB:

K dispozici vám jsou následující práva, která můžete uplatnit vůči odpovědné osobě:

 • Informace o právním základě zpracování
 • Informace o zpracovaných osobních údajích
 • Oprava údajů
 • Omezení zpracování
 • Vymazání údajů
 • Přenositelnost dat
 • Nesouhlas se zpracováním

Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru. Orgán dozoru, kterému podléháme, je odpovědný pracovník pro ochranu údajů a svobodu informací spolkové země Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného do okamžiku vašeho zrušení souhlasu.

Leden 2022

Odpovědná pracovník:

Trei Real Estate GmbH
Klaus-Bungert-Str. 5b
40468 Düsseldorf
info(at)treirealestate.com

Pracovník odpovědný za ochranu údajů:

Tengelmann Audit GmbH
An der Pönt 45
40885 Ratingen
E-Mail: datenschutz(at)t-audit.de

You can change or decline your consent at any time by clicking the following link.